Cieľom projektu "ŠTUDENTSKÁ PODNIKATEĽSKÁ CENA 2015" je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať t.z. po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby príp. firmy ktorú už budú mať aj svojich zamestnancov. Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Títo mladí ľudia sú už počas svojho pôsobenia na VŠ pripravení pre prax hlavne tým, že už majú rozbehnuté podnikanie a chcú ho ďalej rozvíjať a rozširovať po jej absolvovaní. Pridaná hodnota je predovšetkým v tom, že je to určitý návod ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ na Slovensku a zároveň sú títo mladí ľudia potencionálnymi zamestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Aj týmto spôsobom je možné podporovať malé a stredné podnikanie na Slovensku, čo je pre nás dôležité hlavne v období ekonomickej krízy.

     Najlepšie podnikateľské nápady budú odmenené balíkmi zaujímavých cien. Lídri piatich najlepších „Študentských firiem“ budú pozvaní na stretnutie s úspešnými podnikateľmi a zástupcami vyhlasovateľov projektu, kde predstavia svoju firmu a prezentujú svoje vízie ako aj plán rozvoja svojej firmy. Zároveň budú odpovedať na otázky zástupcov podnikateľského stavu. Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vyberie reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v máji 2015 v Bangkoku ( Thajsku ). Projekt je súčasťou jednej z najväčších súťaží pre študentov-podnikatelov " Global Student Entrepreneur Award ". Okrem hlavnej ceny bude udelená " Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR " za najzaujímavejší podnikateľský nápad, " Cena Mastercard " za inovácie a " Cena NAY Elektrodom "

Podmienky súťaže:

  1. Do súťaže sa môže prihlásiť študent dennej alebo externej formy štúdia na niektorej z fakúlt VŠ v SR
  2. Študent musí byť vo veku 18 až 35 rokov.
  3. Študent musí byť majiteľom, alebo spolumajiteľom spoločnosti a zároveň pôsobiť v exekutíve spoločnosti.
  4. Študent musí byť občanom SR
  5. Študent vyplní prihlášku v slovenskom jazyku, ktorú nájde tu www.student-podnikatel.sk. Vyplnená prihláška musí byť zaslaná najneskôr do 8.11. 2015 online systémom.
  6. Po uzatvorení súťaže, ktoré bude dané deadlinom zasadne rada garantov pre posudzovanie nominácií, ktorá vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na „hearing“, kde budú diskutovať s komisiou o ich podnikateľských ambíciách. Na základe „hearingu“ a diskusie, komisia vyberie absolútneho víťaza, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále súťaže v máji 2015 v Bangkoku. Všetci 5 finalisti budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a budú odmenení balíkmi zaujímavých cien.

  Prihlasovací formulár treba stiahnuť, vyplniť a odoslať najneskôr do 8.11.2015 na mailovú adresu: jcislovensko@gmail.com

  V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na  email jcslovakia@gmail.com alebo telefonicky : 0905 403 596

obrázok   obrázok
obrazok obrázok obrázok obrázok obrázok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

obrázok

  obrázok

obrazok
obrazok
obrázok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

  obrázok

obrázok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
Späť: